18 września 2005 roku, poświęceniem krzyża i placu pod budowę, rozpoczęła się realizacja bardzo potrzebnej w Zagórzu inwestycji – budowy kościoła dojazdowego w Zasławiu, dzielnicy znacząco oddalonej od parafialnego kościoła.

Dziś w Zasławiu stoi już gotowa świątynia pw. Miłosierdzia Bożego, której kamień węgielny poświęcono i wmurowano we wrześniu 2008 roku. W listopadzie tego samego roku do kościoła uroczyście przeniesione zostały relikwie św. Siostry Faustyny.

Msza Święta w kościele w Zasławiu odprawiana jest w każdą niedzielę o 12.30, a także w święta kościelne przypadające w dni robocze (godziny ruchome). Odpust przypada w Uroczystość Bożego Miłosierdzia