Chrzcić (gr. baptizein) oznacza: zanurzyć. Sakrament Chrztu Świętego ustanowił Jezus Chrystus, a jego sprawowanie powierzył  swojemu Kościołowi, gdy nakazał Apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.” (Mt 28,19).

Ważne informacje

  1. Według wytycznych Synodu Archidiecezji Przemyskiej chrzest winien się odbywać podczas niedzielnej Eucharystii, a w razie uzasadnianej konieczności może mieć miejsce w innym czasie (Stat. 308 p.1). 
  2. Rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia i przyjęła sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie i Eucharystia). Osoba ta winna odznaczać się życiem zgodnym z wiarą. (Stat. 309 p.1)
  3. Kandydat na rodzica chrzestnego pochodzący z innej parafii winien przedstawić zaświadczenie, że jest wierzącym i praktykującym katolikiem. A każdy chrzestny przedstawi potwierdzenie przystąpienia do sakramentu Pokuty.
  4. Zaleca się, aby przynajmniej jedno z imion nadawanych dziecku figurowało w wykazie świętych lub błogosławionych. (Stat. 315)
  5. W przypadku zagrożenia życia chrztu może udzielić każdy człowiek mający właściwą intencję.