Parafialna Rada Duszpasterska stanowi zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego organ doradczy, którego celem jest świadczenie pomocy proboszczowi jako pasterzowi parafii w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii.

Rada realizuje swój cel przez wypełnianie następujących zadań:
-wspieranie inicjatyw duszpasterskich
w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości,
-pomoc w przeprowadzaniu trafnej oceny stanu religijno-moralnego parafii z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych,
-udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego w oparciu
o program ogólnopolski i diecezjalny,
-budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie pozytywnego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich,
-wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego,
-inspirowanie działalności charytatywnej na terenie parafii.