1 lipca 2007 roku przeżywaliśmy w Zagórzu wielką uroczystość – Koronację obrazu Matki Bożej Zagórskiej – Matki Nowego Życia. Na placu przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP zgromadziło się około 12 osób, w tym także członkowie Róż Różańcowych, którzy przybyli na doroczną pielgrzymkę właśnie do Zagórza. Wiele miesięcy przygotowań, modlitwy, zaangażowania całej parafii uwieńczone zostało wspaniałym przeżyciem duchowym. Gdy obraz Matki Bożej procesyjnie wnoszony był na ołtarz polowy, wszyscy ze wzruszeniem wpatrywaliśmy się w ten przepiękny wizerunek Zwiastowania NMP. Księdza Arcybiskupa i zgromadzonych gości powitały dzieci, a następnie przedstawiciele wspólnoty parafialnej i ks. proboszcz Józef Kasiak.
Po homilii wygłoszonej przez ks. Arcybiskupa Józefa Michalika nastąpił kulminacyjny moment uroczystości – nałożenie złotej korony na wizerunek Matki Bożej i mandroli na postać Dzieciątka Jezus. Następnie w imieniu własnym i parafian ślubowanie złożył ks. Kustosz Sanktuarium Józef Kasiak.
Dopełnieniem tego symbolicznego obrzędu było ofiarowanie Matce Bożej Złotej Róży, która przez rok pozostanie w zagórskim sanktuarium.
8 tysięcy osób przystąpiło w tym dniu do Komunii Świętej.
Po zakończeniu Mszy Świętej, podziękowaniach i błogosławieństwie procesja z obrazem Matki Nowego Życia obeszła cały plac.
Na uroczystość przybyli księża biskupi: ks. Arcybiskup Metropolita Przemyski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Józef Michalik, ks. Biskup Kazimierz Górny, ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, ks. Biskup Mariusz Leszczyński z Diecezji Zamojsko–Lubaczowskiej, ks. Biskup Adam Szal i ks. Biskup Marian Rojek – biskupi pomocniczy z Archidiecezji Przemyskiej; księża infułaci: ks. Stanisław Zygarowicz z Przemyśla i ks. Julian Pudło z Brzozowa. Ponadto w uroczystości uczestniczyło około 140 duchownych, ojcowie karmelici, jezuici, bernardyni i franciszkanie. Przybyła Matka Prowincjalna Zakonu Sióstr Służebniczek Starowiejskich NMP Zdzisława Uryń, a także liczna grupa sióstr tego zgromadzenia, w tym siostry, które pracowały w Zagórzu. Przyjechali przedstawiciele władz świeckich – posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Stanisław Zając i Roman Daszyk, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych – m.in. Bogdan Rzońca, Wacław Krawczyk, a także wielu innych zaproszonych gości.
Jako dary ołtarza złożono m.in.: Księgę Darów Duchowych, Księgę Łask i Cudów, Księgę Darów Materialnych, puszkę i kielich z pateną – dar Róż Różańcowych, 3 ampułki, 4 pateny – dar dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Zagórzu, dzwonki liturgiczne, gong – dar Samorządu Miasta i Gminy Zagórz, haftowaną kapę. Nikt nie policzy modlitw, obietnic i hołdów złożonych w tym dniu u stóp Matki Bożej Zagórskiej.
1 lipca 2007 roku pozostanie jednym z najważniejszych dni w historii Zagórza.
Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej wielkiej Uroczystości składamy serdeczne Bóg zapłać!