Przygotowanie bezpośrednie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania odbywa się w klasie VI, VII i VIII szkoły podstawowej. Zapisy odbywają się w klasie VI, miejscem przygotowania jest parafia zamieszkania, chodzi bowiem o włączenie kandydata w życie jego parafii.
Warunki dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania:
– osobiste zgłoszenie się przez kandydata i wypełnienie formularza
– regularny udział i właściwe zachowanie w:
     * spotkaniach formacyjnych,
     * Mszy św. niedzielnej i świątecznej, nabożeństwach, razem z Rodzicami
– udział w rekolekcjach lub dniach skupienia
– comiesięczna spowiedź,
– co najmniej ocena dostateczna z religii,
– pozytywna opinia katechety, animatora i księdza prowadzącego,
– aktywne włączanie się w życie parafii,
– dostarczenie metryki chrztu św. (dot. młodzieży, która otrzymała chrzest poza naszą parafią),
– rozmowa kwalifikacyjna i rozpoznanie odpowiedniej dojrzałości religijnej kandydata. Wymagania stawiane świadkom Bierzmowania:

Świadkami Bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami, jeśli chrzestni nie mogą podjąć się tego zadania, to może być osoba która przyjęła sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16 rok życia i jest wierzącym i praktykującym katolikiem, w sytuacjach wyjątkowych – rodzeństwo.zostały zatwierdzone przez biskupów podczas 375. Zebrania Plenarnego KEP, które miało miejsce w Warszawie 13 i 14 marca 2017 r.

Normy dodatkowe obowiązujące w Archidiecezji Przemyskiej:

  1. Przed bierzmowaniem powinny odbyć się rekolekcje zamknięte dla wszystkich kandydatów do bierzmowania.
  2. O dopuszczeniu do sakramentu bierzmowania decyduje proboszcz miejsca wraz z katechetą lub inną osobą, która odpowiada za przygotowanie kandydatów.