Dom Zakonny Sióstr Służebniczek Starowiejskich w Zagórzu

W 1986 roku w zagórskiej parafii rozpoczęły pracę Siostry Służebniczki. W ubiegłym roku minęło zatem równe 20 lat od tego momentu.

Nowa placówka sióstr Służebniczek Starowiejskich powstała w Zagórzu staraniem ówczesnego proboszcza, śp. ks. Józefa Winnickiego. W uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, 26 sierpnia 1986 roku, odprawiona została uroczysta Msza Święta, w której uczestniczyły również siostry z Zarządu Zgromadzenia oraz z pobliskich placówek. Ksiądz proboszcz powitał serdecznie siostry i wyraził swą wdzięczność za to, że podjęły pracę w zagórskiej parafii. W domowej księdze sióstr zapisane zostały słowa ks. Proboszcza – „Spełniło się moje największe marzenie”. Po Mszy Świętej poświęcony został dom, w którym zamieszkały trzy pierwsze siostry, podejmując pracę w katechezie i zakrystii. Rok później poświęcona została kaplica domowa Sióstr.

Od 1994 roku kolejne dwie siostry rozpoczęły pracę w Domu Opieki im. św. Brata Alberta, a we wrześniu 1996 roku siostry otworzyły Ochronkę im. bł. Edmunda Bojanowskiego.