Poniżej publikujemy ramowe kalendarium prac przy kaplicy w Zasławiu oraz pamiątkową galerię zdjęć

Poświęcenie krzyża i placu pod budowę kaplicy odbyło się 18 września 2005 roku. Mszę Świętą celebrowali: ks. Stanisław Ruszała z Olchowiec, ojciec duchowny dekanatu, ks. proboszcz Józef Kasiak i ks. Józef Hawro. Krzyż, który stanął na placu został wykonany przez mieszkańca Zasławia, p. Bartłomieja Podkalickiego


Na wylanych i osypanych ziemią jeszcze w jesieni fundamentach prowadzone są prace murarskie, w które angażuje się cała społeczność lokalna. Mieszkańcy Zasławia utworzyli komitet budowy kaplicy i pracują w pięciu grupach, przejmujących swoje zadania według ustalonego harmonogramu; te trudne i absorbujące obowiązki parafianie wykonują społecznie. Mury kaplicy wykonane z cegły mają ponad siedem metrów wysokości, wylane zostały płyty nad prezbiterium, kaplicą pogrzebową i chórem. Rozpoczęto już budowę wieży i pod okiem fachowców przygotowywana jest więźba dachowa. Jeszcze w ubiegłym roku ks. Arcybiskup ofiarował do nowej kaplicy obraz Pana Jezusa Miłosiernego.

Warto podkreślić, że do tej pory komitet budowy kaplicy spotkał się z życzliwością wszystkich, do których zwracał się z jakąkolwiek sprawą, za co parafianie wyrażają swoją głęboką wdzięczność. Ofiary na budowę kaplicy zebrano w parafiach w Starym i Nowym Zagórzu, pieniądze przekazali też ostatnio mieszkańcy Leskiej Góry.


15 października 2006

W jednej z dzielnic Zagórza – Zasławiu od roku trwają prace przy budowie kaplicy, bardzo potrzebnej w tamtym rejonie, gdyż mieszkańcy Zasławia, szczególnie ci, którzy nie posiadają samochodu, muszą przebyć daleką drogę, by dotrzeć do parafialnego kościoła na Mszę Świętą i nabożeństwa.


26 listopada 2006

Dzięki sprzyjającej pogodzie prace przy budowie kaplicy w Zasławiu postępują w szybkim tempie. Jak widać na zdjęciu są już krokwie dachowe, jeśli wszystko się uda już wkrótce całość zostanie pokryta dachem.


17 lutego 2007

Bardzo intensywnie prowadzone są prace przy budowie kaplicy dojazdowej w Zasławiu. Na zakończenie roku 2006 budynek stanął nakryty blachą, aby wykończyć stan surowy trzeba jeszcze dokończyć budowę wieży oraz wstawić okna i drzwi. Na szczególne uznanie zasługuje zaangażowanie parafian z Zasławia, którzy zebrali fundusze i włożyli bardzo wiele własnej pracy. 


Postępują prace przy kaplicy dojazdowej w Zasławiu

14 września, w piątek udało się założyć hełm na wieżę w kaplicy dojazdowej w Zasławiu. Operacja była trudna i dość niebezpieczna, ale wszystko zakończyło się szczęśliwie. Hełm został zwieńczony krzyżem, co miało symboliczne znaczenie, gdyż właśnie 14 września przypada Święto Podwyższenia Krzyża.
Zamówione są już okna, które firma z Ustrzyk obiecała wykonać przez Uroczystością Wszystkich Świętych, czekamy też na majstrów, którzy mają wykonać tynki wewnątrz kościoła. Msza Święta odprawiana jest już w kaplicy. W przyszłą niedzielę zorganizowana będzie zbiórka do puszek na wsparcie dzieła budowy.


Dalsze prace przy kaplicy w Zasławiu

Postępują prace przy kaplicy dojazdowej w Zasławiu. Zakończono budowę drewnianego stropu, który został także ocieplony. Ściany wewnątrz budynku otynkowano i pobielono, rozebrano rusztowania. Został także wyrównany teren wokół kaplicy.


Wykonane zostały najważniejsze prace w nowo budowanym kościele w Zasławiu. Wstawiono okna aluminiowe, wykonano instalację elektryczną i kanalizacyjną, otynkowano i wybiałkowano ściany wewnętrzne, wykonano wylewki pod płytki podłogowe oraz zainstalowano ogrzewanie posadzkowe. Podczas przygotowań do uroczystości wmurowania kamienia węgielnego uporządkowano najbliższe otoczenie kościoła, a także drogę dojazdową do Zasławia i drogę prowadzącą na cmentarz. Wstawiono także wszystkie drzwi – frontowe i boczne.


Poświęcenie kamienia węgielnego kościoła w Zasławiu

11 września 2008 roku w kościele dojazdowym pw. Miłosierdzia Bożego w Zasławiu odbyła się wielka uroczystość. Podczas Mszy Świętej koncelebrowanej ks. Arcybiskup Józef Michalik poświęcił nową świątynię oraz kamień węgielny, który następnie wmurowany został w ścianę budynku. Jako kamień węgielny poświęcony został fragment skały z Grobu Pańskiego i kamień z podziemi bazyliki archikatedralnej w Przemyślu. Licznie zgromadzeni mieszkańcy Zasławia i parafianie z innych części Zagórza ze wzruszeniem uczestniczyli w tym podniosłym momencie. Ks. Arcybiskup w homilii skupił się na historii kultu Bożego Miłosierdzia. Ks. Proboszcz dziękował zasławianom za zaangażowanie i wysiłek, wyraził tez nadzieję, że w tej świątyni budować się będzie duchowa wspólnota wierzących.


Przeniesienie relikwii świętej Faustyny do kaplicy w Zasławiu

23 listopada, w Uroczystość Chrystusa Króla, nasza parafia przeżywała podwójne święto. Był to bowiem również dzień przekazania relikwii św. Siostry Faustyny do kościoła dojazdowego pw. Bożego Miłosierdzia w Zasławiu. Relikwiarz przywieziono z Łagiewnik 11 października i właśnie teraz został umieszczony w przeznaczonej dla niego specjalnej gablocie poniżej wizerunku św. Faustyny.
Uroczystości rozpoczęły się już w sobotę, 22 listopada. Zgromadziliśmy się na wieczornej Mszy Świętej, podczas której nastąpiło wystawienie relikwii. Po zakończeniu Eucharystii i błogosławieństwie, wierni mieli możliwość ich ucałowania. W niedzielę, podczas pierwszych trzech Mszy Świętych, relikwie znajdowały się na ołtarzu, odbywał się też ceremoniał błogosławieństwa relikwiami i ich ucałowania.
Słowo Boże, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, głosił zaproszony kaznodzieja, franciszkanin, o. Jan Grzywna z Kalwarii Zebrzydowskiej. W homilii mówił o nieogarnionej Bożej Miłości, która oczekuje na każdego grzesznika, o miejscu Chrystusa w naszym życiu, o konieczności stałej pracy nad sobą, a także o ludziach oczekujących naszej pomocy i miłosierdzia. Kazania zilustrowane licznymi, sugestywnymi przykładami, ukazującymi siłę Bożej Miłości i wagę nabożeństwa i modlitwy do Bożego Miłosierdzia, świetnie wprowadzały w atmosferę tych dni.
O 15.00, w godzinie Bożego Miłosierdzia, mieszkańcy Zasławia i parafianie z innych części Zagórza licznie zebrali się w kościele dojazdowym, by powitać św. Faustynę. Przybyło około 200 osób. Po uroczystej Mszy Świętej, błogosławieństwie i ucałowaniu relikwii, relikwiarz umieszczono obok obrazu św. Faustyny. Odmówiona została koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwy do św. Faustyny. Ks. Wikariusz powiedział w pewnym momencie, że czuje wyraźnie obecność św. Faustyny wśród nas. Myślę, że podobne odczucia miało wiele osób, które zebrały się w kościele parafialnym i w kościele w Zasławiu, by wspólnie przeżywać ten wyjątkowy w historii naszej miejscowości moment. Oby za wstawiennictwem św. Faustyny Chrystus otaczał nas teraz i w przyszłości swą miłosierną miłością.